Geboortewensen

Tijdens de zwangerschap ontstaat waarschijnlijk een beeld van jouw ideale bevalling. Jullie wensen vormen de leidraad voor onze begeleiding tijdens de bevalling. 

Rond 30 weken krijgt iedere zwangere informatie mee over de bevalling. Daarin zit ook een concept bevalplan. 
Zodat je (samen met je partner) kunt nadenken over onder andere de volgende vragen:

  • Waar wil je bevallen?
  • Wie wil je graag bij je bevalling hebben? En vanaf wanneer?
  • Heb je wensen ten aanzien van de ruimte waarin je bevalt, qua sfeer?
  • Welke houdingen lijken je prettig om aan te nemen tijdens het opvangen van de weeën en tijdens het persen?
  • Hoe wil je omgaan met de pijn?
  • Hoe sta je tegenover medicamenteuze pijnstilling?
  • Heb je wensen ten aanzien van onderzoeken en ingrepen tijdens de bevalling? Denk bijvoorbeeld aan inwendig onderzoek, bewaking van de hartslag, kunstverlossing, keizersnede etc.  
  • Welke voeding wil je gaan geven?
  • Heb je wensen ten aanzien van een eventueel verblijf in het ziekenhuis?
  • Hoe wil je omgaan met het op de hoogte brengen van mensen over de geboorte van jullie kind? Denk aan social media etc. 

Rond de 35 weken staat een controle ingepland waarin we ruim de tijd nemen om jullie wensen en ideeën te bespreken.