Kwaliteit

De praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen. En bij de BEN, Beroepsverening Echoscopisten Nederland. Voor beide organisaties geldt dat kwaliteitsbevordering het uitgangspunt vormt. Wij werken volgens een kwaliteitsregister. De beroepsverenigingen beheren en zien toe op de ontwikkeling en bijscholing van de praktijk. Via deze beroepsvereniging zijn ook onze betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. Voor meer informatie zie:  www.knov.nl

Tevens hebben wij een kwaliteitsovereenkomst met SPSNH (Stichting Prenatale Screening Noord- Holland), Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland. Het SPSNH heeft als een van de belangrijkste functies de kwaliteit van de gecontracteerde centra te waarborgen. Voor meer informatie zie: www.spsnh.nl