Oorzaak & kans op een miskraam?

 

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is vaak een aanlegstoornis die bij de bevruchting is ontstaan.

Hoe groot is de kans op een miskraam?

Van alle zwangerschappen eindigt ongeveer 10 tot 15% in een miskraam.
Hoe ouder je bent, hoe groter de kans op een miskraam:
- voor vrouwen beneden de 35 jaar is de kans 1 op 10
- voor vrouwen tussen de 35 en 40 jaar is de kans 1 op de 5-6
- voor vrouwen tussen de 40 en 45 jaar is de kans 1 op 3
25.000 vrouwen krijgen jaarlijks een miskraam

Factoren die de kans op een miskraam verhogen?

De belangrijkste zijn:

  • Een hogere leeftijd; hoe ouder je bent des te meer kans op een miskraam
  • Ongezonde leefstijl (roken en overgewicht); rokende vrouwen en vrouwen met overgewicht maken iets vaker een miskraam mee dan vrouwen die niet roken en geen overgewicht hebben.

Overige factoren die veel minder vaak voorkomen:

  • Chromosoomafwijkingen. Chromosomen bevatten het erfelijke materiaal dat je doorgeeft aan je kind. Soms is een chromosoomafwijking bij een van de partners de oorzaak van een herhaalde miskraam. Iedereen kan ongemerkt ‘drager’ zijn van een chromosoomafwijking. Een chromosoomafwijking is niet te behandelen. De kans dat je een chromosoomafwijking heeft is zeer klein.
  • Antifosfolipidensyndroom. Antistoffen zijn belangrijk voor de afweer voor ziekten. Sommigen maken verkeerde antistoffen aan, die reageren op cellen van het eigen lichaam. Dat vergroot de kans op trombose, een afsluiting van een bloedvat. Als dat in de placenta (moederkoek) gebeurt ontstaat een miskraam
  • Te veel homocysteïne. Homocysteïne is een stofje in het bloed dat iedereen heeft. Het is belangrijk voor de stofwisseling. Sommige mensen hebben er te veel van, wat mogelijk de kans op een miskraam vergroot.
  • Stollingsafwijkingen. Als stollingsfactoren afwijkend zijn dan is de kans op een miskraam vergroot. Stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam.
  • Afwijkende vorm baarmoeder. Sommige vrouwen hebben een andere vorm baarmoeder. Het kan gaan om een dubbele baarmoeder, of een tussenschot in de baarmoederholte. Of een afwijkende vorm een grotere kans geeft op een miskraam is niet geheel zeker.