Echo laten maken in Haarlem, Heemstede en omgeving

 

 • Rond 7-9 weken bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor een vitaliteitsecho. (Minimaal 2 weken na een positieve zwangerschapstest.)
 • Rond 10 - 12 weken vindt de termijnecho plaats
 • Rond 12 - 14 weken vindt de 13 wekenecho plaats
 • Rond 15 - 16 weken kan er een geslachtsbepalingsecho plaats vinden
 • Rond 19 - 20 weken vindt de 20 wekenecho plaats
 • Rond 24 - 28 weken kan er een 3/4 D echo gemaakt worden
 • Extra pretecho's zijn altijd mogelijk.  
 • Overige echo's zoals groei, ligging, localisatie placenta worden op indicatie van de verloskundige/echoscopiste verricht.
   

Informatie die je moet hebben gelezen voordat wij de echo verrichten:

Bescherming van de privacy:

 • Een screeningsecho is een medisch onderzoek; neem het liefst zo weinig mogelijk mensen mee. (Géén kinderen)
 • Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echo-onderzoeken. Hierbij voldoen wij aan de verplichtingen op grond van de Europese privacywet, de AVG en overige wetgeving, zoals de WGBO.

  a. Gegevensverstrekking voor goede zorg
  Met je toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen wij aannemen dat je instemt met het verstrekken van je gegevens aan andere zorgaanbieders voor zover nodig voor het verlenen van goede zorg. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van gegevens in Peridos, aan de aanvragers van het echo-onderzoek en andere betrokken zorgaanbieders, zoals (bv na verwijzing) artsen van het (Academisch) ziekenhuis als ook andere uitwisseling van informatie met de aanvrager.

  b. Uitwisseling van je gegevens voor kwaliteitsdoeleinden
  Wij willen je expliciet informeren over het mogelijke anonieme gebruik van de echobeelden en eventueel andere gegevens uit je dossier voor kwaliteitsdoeleinden.

  Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg bewaakt wordt en waar mogelijk nog beter wordt, delen wij je gegevens met anderen.

  Allereerst zetten wij de gegevens van screeningsonderzoeken waaraan je hebt deelgenomen in het landelijke datasysteem Peridos. Deze zijn na uitvoering van de screeningsecho in te zien door de Regionale Centra. Zij hebben tot taak de kwaliteit van de screening te bewaken. Als je bezwaar hebt tegen deze inzage in je persoonsgegevens dan kun je dit melden aan je zorgverlener (verloskundige of echoscopiste) die ervoor zal zorgen dat je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Daarmee zijn de screeningsgegevens niet meer tot jou als persoon te herleiden.

  Daarnaast moeten wij in het kader van kwaliteits-audits geregeld beelden van echo's toesturen aan Regionale Centra. Als je hiertegen bezwaar hebt, zullen wij dit niet doen met de beelden van je screeningsonderzoek. Indien je je persoonsgegevens na afloop van de screening laat verwijderen uit Peridos door de zorgverlener (verloskundige of echoscopiste) , zijn deze ook niet meer herleidbaar naar jou als persoon en dus ook niet door het Regionaal Centrum en zijn je echobeelden ook niet meer opvraagbaar bij het echocentrum.
  Indien je enkel bezwaar hebt tegen het toesturen van screeningsbeelden aan het Regionaal Centrum in je gegevens in Peridos, kun je dit aan ons melden en zullen wij deze beelden niet gebruiken.

  Bovendien gebruiken wij de beelden van de (screenings)onderzoeken en eventueel andere gegevens uit je dossier ook voor de bespreking van casuïstiek met verloskundigen, artsen en echoscopisten PND en academisch ziekenhuis. Het doel van deze bespreking is elkaars beelden te bekijken, van elkaar te leren om de kwaliteit te bevorderen. Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat je gegevens niet direct herleidbaar zijn naar jou als persoon. Als je aangeeft tegen deze gegevensdeling bezwaar te hebben, gebruiken wij je gegevens niet voor deze kwaliteitstoetsing.

Verbod op filmen en maken van foto's van het onderzoek

Het is niet toegestaan het onderzoek zonder onze toestemming te filmen of fotograferen. Wij verwijzen hierbij naar de KNMG- handreiking 'Opnemen van gesprekken door patiënten'. Mocht blijken dat je toch beeldopnames hebt gemaakt, dan hebben wij het recht om hiertegen maatregelen te nemen, waarbij ook het doen van aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoort. Het zonder toestemming van betrokkenen maken van beeldopnames is namelijk een strafbaar feit. Ook als je de opname alleen voor privédoeleinden gebruikt.